موفقيت شما به باورهايتان ارتباط دارد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نارضايتي در زندگي باعث ايجاد ناهماهنگي و عدم آرامش مي‌شود. شما با احساس آزاردهنده عدم رضايت ، سرگرم مي‌شويد و احساس مي‌كنيد كه نمي‌توانيد از اين احساس بيهودگي رهايي پيدا كنيد ... اين كتاب راه‌هاي مختلفي را كه به تقويت اعتماد به نفس و بازسازي روحي مي‌انجامد با زبان ساده بيان كرده است.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: