مهارت‌هاي پايه در خانواده‌درماني از مصاحبه اوليه تا خاتمه درمان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب، كتاب مقدس هر خانواده درمانگر تازه‌كاري است. ويراست دوم، مبناي دانش خانواده‌درماني را روزآمد كرده و مهارت‌هاي پايه ضروري براي موفقيت باليني را عرضه مي‌كند. اين كتاب فهم نظريه‌هاي پيچيده را آسان و اجراي تكنيك‌هاي مناسب را تسهيل مي‌نمايد. من مشتاقانه اين كتاب بي‌نظير را به شما توصيه مي‌كنم. ويراست دوم كتاب مهارت‌هاي پايه در خانواده‌درماني، سرشار از اطلاعاتي است كه خانواده درمانگران تازه‌كار در آستانه شروع عملي ملاقات با مراجعان به آن‌ها نياز دارند... اين كتاب راهنماي بي‌نظير مسائل باليني براي خانواده‌درمانگران تازه‌كار و به ويژه آن‌هايي است كه در يك بافت مشاركت چندرشته‌اي فعاليت مي‌كنند. اكنون با جديتي بيش از گذشته اين كتاب را به دانشجويان توصيه مي‌كنم.

قیمت محصول:

89,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: