مهارت‌هاي زندگي تحصيلي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

براي نمره درس نخوانيد چرا كه: 1. نمره‌هاي امتحانات تحصيلي دربرآورد استعدادهاي واقعي دانش‌آموزان عموما ناكارآمد هستند. 2. نمره‌هاي خوب در امتحانات تحصيلي ضرورتا باعث موفقيت‌هاي شغلي نمي‌شود. 3. نمره‌هاي خوب و عالي در امتحانات تحصيلي تنها راه رسيدن به سعادت و خوشبختي نيست. 4. نمره‌هاي درخشان در امتحانات تحصيلي الزاما موجب خودپنداره‌ي مثبت و اعتماد به نفس قوي در محصلان نمي‌شود. 5. تاكيد بيش از حد به نمره محوري پيامدهاي نامطلوب زيادي دربردارد.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: