مهارت‌هاي اساسي تدريس


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كسب برخي مهارت‌ها، كاربردش قبل از ورود به كلاس و تدريس مي‌باشد. برخي در حين تدريس كاربرد دارند و برخي در پايان تدريس. از اين رو، در يك تقسيم‌بندي كلي، مهارت‌هاي حرفه معلمي را در سه دسته قرار داده‌اند كه عبارتند از 1) مهارت‌هاي قبل از تدريس 2) مهارت‌هاي حين تدريس 3) مهارت‌هاي پايان تدريس. بدون شك تكرار و تمرين جهت به ‌دست آوردن يك مهارت، به ‌خصوص براي معلمان و دبيران جوان يك ضرورت محسوب مي‌شود. كسب مهارت براي معلمان و دبيران اين موقعيت را فراهم مي‌آورد كه بتوانند با قدرت و اطمينان بيشتر در شرايط و موقعيت‌هاي خاصي كه قرار مي‌گيرند واكنش نشان داده و موضع‌گيري نمايند.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: