مهارت‌هاي آموزشي و پرورشي 2 (روش‌ها و فنون تدريس)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مسئولان و مجريان نظام‌هاي آموزشي بايد باور كنند كه نظريه‌ها و اجراي برنامه‌هاي درسي عناصري انفكاك‌ناپذيرند هستند و تاثير متقابل بر يكديگر دارند. نظريه‌ها عمل را هدايت مي‌كنند، و بالعكس داده‌هاي حاصل از عمل موجب اصلاح رشد ، و تكامل نظريه‌ها مي‌شوند. نظريه‌هاي تدريس و يادگيري جهت‌دهنده فكر و نگرش معلمان هستند، و چهارچوب عملي آنان را در فرايند اجرا شكل مي‌دهند. نظريه بدون عمل تفكري است ايستا، و عمل بدون مباني نظري حركتي كوركورانه است. كتاب حاضر براساس چنين تفكري شكل گرفته، و موجب بازنگري كتاب مهارت‌هاي آموزشي و پرورشي شده است. اين بازنگري سبب شد كه منظر ديگري از رويكردها، الگوها و روش‌هاي تدريس فرا روي دانشجويان قرار گيرد. كتاب حاضر در چهار بخش و هشت فصل تنظيم شده است.

قیمت محصول:

14,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: