من


:ویژگی‌های محصول


شرح:

من كيستم براي چه زندگي مي‌كنم؟ چه كاري ارزش انجام دادن دارد؟ آيا واقعا مي‌توانم دوستانم يا اعضاي خانواده‌ام رابشناسم؟ آيا آنها مي‌توانند واقيعت من را بفهمند. در جهاني كه رخداد‌هاي تصادفي در يك چشم به هم زدن مي‌توانند واقعيت من را بفهمند؟ در جهاني كه رخداد‌هاي تصادفي در يك چشم به هم زدن مي‌توانند زندگي‌مان را زيرو رو كنند آيا ميتوان تصوير ثابتي از من داشت؟ هنر زندگي و هدف هر فلسفه شخصي اين است كه يك (من) معنادار بسازد و به زندگي معنا ببخشد اينكه چطور مي‌توان اين كار را كرد پرسشي است كه اين كتاب مي‌كوشد به آن پاسخ دهد.

قیمت محصول:

31,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: