من قلب سالم نمي‌خواهم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

من قلب سالم نمي‌خواهم يك اركستر سمفوني هم در كل جهان در حال نواختن است و همه‌ي موجودات تا قبل از انسان، جبرآ با آن هم‌نوا هستند. رودخانه‌اي كه در مسير خود مي‌خروشد. گندمزاري كه در وزش باد مي‌رقصد. خروسي كه سحرگاهان بانگ سر مي‌دهد. بلبلي كه بهاران چهچهه‌سرايي مي‌كند. و... هر يك به نوعي نت و نقش خود را در اين اركستر سمفوني ايفا مي‌كنند. اما به رده‌ي انسان كه مي‌رسيم، به واسطه‌ي اختياري كه به او داده شده، مختار است كه با اين سمفوني همنوا شود، يا با سمفوني... .

قیمت محصول:

7,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: