ملانصرالدين چگونه زندگي‌تان را تغيير مي‌دهد (23 باور بنيادين كه موجودي حساب بانكي شما را تعيين مي‌كند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

عادات سالم ثروت است ملا به قصد رفتن به مزرعه سوار بر الاغش شد. بين راه از خستگي روي الاغ خوابش برد. الاغ راه شهر را در پيش گرفت و جلوي يك دكان قصابي ايستاد. ملا از خواب بيدار شد و مات و مبهوت به اطراف نگاه كرد. قصاب پرسيد: ملا اينجا چه مي‌كني؟ ملا گفت: والله نمي‌دانم از اين الاغ كه مرا اينجا آورده بپرس. نكته: الاغ عادات، شما را در زندگي به كجا مي‌برد؟ آيا شما بر عادات خود سواريد يا عادات بر شما مسلط است؟ يكي ازمهم‌ترين تفاوت‌هاي افراد ثروتمند و فقير الگوهاي عادتي متفاوت است. عادات مثبت و كارآمد برگ برنده شما در زندگي و شاهراه موفقيت شماست. موجودي حساب بانكي شما كاملا متاثر از الگوهاي فكري و رفتاري شماست.

قیمت محصول:

8,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: