ملانصرالدين زندگي خويشتنيم (برداشت‌هاي روانشناسانه از طنزها شما عظيم‌تر از آني هستيد كه مي‌انديشيد 7)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در زندگي ابرهاي زيادي وجود دارد. ابر شرايط، ابر تغييرات، ابر فرصت‌ها و ابر راه‌حل‌ها. ابرهايي كه در حال گذر هستند، شرايطي كه در حال تغيير است، فرصت‌هايي كه در حال از دست رفتن است، راه‌حل‌هاي نويني كه در حال كهنه شدن است و ما در بسياري موارد متوجه اين تحولات نيستيم و با الگوها، بينش و رويه‌هاي ديروزمان به امروز و فردايي مي‌انديشيم كه ديگر مثل ديروزها نيستند و تمام نابساماني‌ها از اين‌جا آغاز مي‌شود.

قیمت محصول:

33,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: