مكمل راز


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آموزگاران را در اين مجموعه آموزش مي‌دهند كه : قانون جذب به راستي چيست و چگونه عمل مي‌كند. چگونه مي‌توان با استفاده صحيح از قانون جذب، شرايط نامطلوب را به شرايط مطلوب تبديل كرد. قانون جذب چگونه به رشد شخصي، معنويت، رفاه و موفقيت ما اثر مي‌گذارد. چگونه آموخته‌هايمان درباره قانون جذب را در زندگي به كار ببريم و از آنها نتيجه بگيريم. كارشكني در كار خود چه معنايي دارد. چگونه موفقيت‌هايمان را خراب مي‌كند، چرا به آن دست مي‌زنيم، چگونه ريشه‌هاي ذهني آن را بشناسيم و چگونه آن را براي هميشه از ميان برداريم. چگونه ذهن‌مان را بر آنچه مي‌خواهيم متمركز كنيم و جلوي انحراف آن به سوي ناخواسته‌ها را بگيريم. براي شناخت بهتر خودمان و زمينه‌هاي نهفته ذهني‌مان چه بكنيم. براي دستيابي به انرژي مثبتي كه همه ما را فراگرفته چگونه عمل كنيم. ...

قیمت محصول:

52,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: