مقدمه روانشناسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هر چند به سختي مي‌توان از صفت فراگيري و جامعيت براي چنين كتابي كه در رشته‌هايي بجز روانشناسي به كار مي‌رود سخن گفت؛ و مؤلفين گوناگون مي‌توانند گزيده‌هاي متفاوتي از اين پهنه‌ي گسترده‌ي علمي براي ساير دانشجويان به دست دهند، مي‌توان تا حدي پذيرفت كه دست‌چين بنياد انتشاراتي مذبور وافي‌تر و رساتر براي چنين مقصد و مقصودي باشد، هر چه باشد بر اثر پيشينه‌ي ديرپاتر، آنان بسيار نظام يافته‌تر و هدفمندتر در جرگه‌هاي عملي تلاش مي‌كنند.

قیمت محصول:

14,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: