مقدمه‌اي بر نسل سوم درمان‌هاي شناختي‌رفتاري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر در 10 فصل به معرفي شناخته شده‌ترين درمان‌هاي نسل سوم پرداخته است كه عبارت‌اند از: رفتاردرماني مبتني بر پذيرش شناخت‌درمان مبتني بر توجه آگاهي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد فعال‌سازي رفتاري درمان مبتني بر تحليل تابعي زوج‌درماني رفتاري تلفيقي فراشناخت‌درماني رفتاردرماني ديالكتيكي درمان فراتشخيصي درمان مبتني بر تنظيم هيجان

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: