مقدمه‌اي بر مشاوره و روان‌درماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب روان‌درماني و مشاوره به جاي يكديگر بكار رفته است. اصولا مشاوره و روان‌درماني از نظر نوع رابطه و روش كار و نظريه‌هاي مورد استفاده يكسان است. فصول اوليه كتاب به تاريخچه، تعريف و اهداف مشاوره و روان‌درماني خواهد پرداخت و سير تاريخي اين دو را در ايران به اختصار بيان خواهد كرد، رابطه ياورانه و ماهيت آن و بررسي مشكلات مراجع در فصول بعدي آن ارائه شده است.

قیمت محصول:

9,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: