مقدمه‌اي بر روش‌هاي پژوهش در آموزش و پرورش


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب درباره پژوهش تجربي در آموزش و پرورش است كه هر دو رويكرد كمي و كيفي را دربرمي‌گيرد و بر عناصر اصلي هر كدام تا كيد دارد. براي سازمان دادن به پژوهش، هر دو رويكرد را در يك چارچوب قرار مي‌دهد و هر دوي آنها را با عنوان‌هاي اصلي يكسان توضيح مي‌دهد.

قیمت محصول:

46,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: