مقدماتي بر روانكاوي لكان منطق و توپولژي


:ویژگی‌های محصول


شرح:


لكان از جمله بزرگ‌ترين متفكرين قرن بيستم است كه نه تنها به تبعيت از فرويد روانكاوي را همچنان بر اساس يافته‌هاي علوم جديد مورد پرسش قرار داد بلكه افق‌هاي كامل نويني در زمينه فلسفه، اخلاق، سياست، زبان و انسان‌شناسي باز نمود. خواننده ايراني بيشتر با لكان فيلسوف آشنايي دارد تا با روانكاوي و تجربه عملي او در زمينه نفسانيات. اين وضع ناشي از اين امر است كه اغلب قريب به اتفاق مترجميني كه به لكان پرداخته‌اند بيشتر به متون انگليسي دسترسي داشته‌اند. چرا كه استقبالي كه از لكان در كشورهايي همچون آمريكا صورت گرفته غالبا بر لكان فيلسوف متمركز بوده است تا بر تجارت و يافته‌هاي عملي او در روانكاوي. در كتاب حاضر كه مجموعه مقالاتي است ساده و منسجم در باب منطق و توپولژي لكان. اين دو وجهه نظر عملي و نظري بطور قابل ملاحظه‌اي با يكديگر تلفيق يافته‌اند. جهت اصلي اين است كه بخصوص هندسه موضعي لكان به نحوي است كه نه تنها را به شيوه‌اي بس صائب‌تر و قاطع‌تر درمي‌آورد كه در خور هرگونه پرسشي راستين و مستمر در باب ماهيت آدمي است.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: