مفاهيم تحليل رفتار متقابل


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تحليل رفتار متقابل شامل چهار بخش اصلي است كه عبارتند از: 1 - شناخت ساختار شخصيت 2 - بررسي ارتباط متقابل بين افراد 3 - تحليل و طبقه‌بندي بازي‌هاي رواني 4 - دست‌يابي به پيش‌نويس نمايش‌نامه زندگي تحليل رفتار متقابل در زمينه‌هاي مشاوره، روان‌درماني، گروه‌درماني، علوم اجتماعي، جامعه‌شناسي، مديريت منابع انساني و گرايش‌هاي مختلف علوم انساني داراي كاربردهاي فراوان است.

قیمت محصول:

37,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: