مغز چالش‌جو (چگونه شجاعت كنجكاوي و تاب‌آوري را در كودك‌تان پرورش دهيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هنگام مواجهه با موضوعات بحث‌انگيزي همچون ساعت تماشاي تلويزيون، انتخاب غذا و ساعت رفتن به تختخواب، كودكان اغلب يا برون‌ريزي مي‌كنند يا خاموش مي‌شوند و به جاي پذيرندگي، با واكنش‌پذيري پاسخ مي‌دهند. اين همان چيزي است كه دنيل جي سيگل و تينا پين برايسون، در پرفروش‌ترين كتاب نيويورك تايمز، آن را پاسخ مغز مخالفت‌جو مي‌نامند. ولي ما مي‌توانيم به بچه‌هايمان ياد بدهيم با گشودگي و كنجكاوي به زندگي نزديك شوند. وقتي بچه‌ها از موضع مغز چالش‌جو بازندگي تعامل داشته باشند، گرايش بيشتري خواهند داشت تا از فرصت‌ها استفاده و كاوش كنند، بيشتر كنجكاو و خيال‌پرداز باشند و در روابط با ديگران و مديريت مشكلات بهتر عمل كنند. نويسندگان كتاب مغز چالش‌جو، مهارت‌ها، متون و فعاليت‌هايي را در اختيار والدين قرار مي‌دهند تا بتوانند به بچه‌ها، در هر سن و سالي كه هستند، كمك كنند تا وارد وضعيت سودمند «چالش‌جو» شوند.

قیمت محصول:

45,000 تومان