معنويت و سلامت روان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رويكرد مراجع محور بر سنجش معنويت را از اين كتاب بياموزيد. همچنين مي‌توانيد از يافته‌هاي اين كتاب در تقويت مداخله درماني و افزايش توانايي مقابله رواني معنوي مراجعان بهره ببريد. اين راهنماي تفكر برانگيز كه براي متخصصان سلامت روان و مشاوران مذهبي تهيه شده است، چارچوب روشني را براي سنجش و گنجاندن معنويت مراجع محور در فعاليت درماني، فراروي آنها قرار مي‌دهد.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: