معماي زندگي (فلسفه به زبان زندگي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب براي كساني نوشته شده كه در حيطة فلسفه از هيچ پيش‌دانشي برخوردار نيستند و نشان مي‌دهد كه چگونه مشكلات اصلي فلسفه به زندگي روزمره معاصر نيز مربوط مي‌شود. ساواتر پرسش‌هايي را مطرح مي‌كند كه ما خود بايد با آنها مواجه شويم: اين ”من“ كيست كه من مسلم مي‌پندارم؟ در جهان بودن از نظر من چه معنايي دارد؟ من از چه نظر آزاد هستم؟ مرگ چگونه بر زندگي من تأثير مي‌گذارد؟ ... ساواتر در بحث‌هايي مانند زيبايي، زمان و زبان غالباً به فيلسوفان پيشين نيز، از يونانيان تا فيلسوفان جديد، ارجاع مي‌دهد و اين كار به گونه‌اي انجام مي‌شود كه نظرات آنها به نحوي زنده درك مي‌شود. فصل‌هاي مختلف كتاب روش‌هايي معين به سوي باورهايي ضرورتاً معتبر نيست، اما شالوده‌اي است براي سفر شخصي پرسش‌گري. از اين رو در پايان هر فصل پرسش‌هايي مطرح شده تا خواننده در آنچه آموخته دوباره تأمل كند.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: