معرفت‌شناسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب به مباحث اساسي‌اي پرداخته كه فلاسفه در زمينه معرفت‌شناسي به بحث و فحص گذاشته‌اند. يكي از خصوصيات فلسفه شك كردن به همه چيز در همان ابتداي امر است. همين امر باعث تمايز فلسفه از ديگر حوزه‌ها مي‌شود كه با واقعيت‌ها و روش‌هاي ابتدايي كه همه بر سر آنها توافق كرده‌اند شروع مي‌شوند و انتظار مي‌رود همه بدون هيچ پرسشي آن اصول را بپذيرند. شما اين كتاب را به قصد فراگيري مباني اوليه پذيرفته شده در سطح جهان مطالعه نكنيد - چنين چيزي در فلسفه وجود ندارد. در عوض در اين كتاب مجموعه پرسش‌هايي مطرح شده كه فلاسفه پاسخ‌هاي متفاوتي به آن داده‌اند.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: