مطلق در ذهن ايراني


:ویژگی‌های محصول


شرح:


تحليل روان‌شناختي ساز و كارهاي جامعه تقريباً از همان اصولي پيروي مي‌كند كه تحليل روان‌شناختي روان انسان. لذا براي افرادي كه روان‌درمان‌گران فرد هستند، درك لايه هاي عمق جامعه و انگيزه هاي عمق تنه جامعه كار سختي نيست. اين كتاب مجموعه مقالاتي است ك طي سال ها در روزنامه‌هاي كشور به چاپ رسيده و هدف آن بررسي جامعه و اركان و اجزاي ان در فضاي روان شناختي بوده است. نويسنده كتاب، دكتر آذردخت مفيدي، روان پزشك و روان كاو سال‌هاست كه در كار خود به تحليل انسان‌ها پرداخته و حاصل آن تا به حال پنج كتاب بوده كه يكي هم همين كتاب است و ديگر كتاب‌هاي او عبارتند از: من در فضاي روان‌شناختي، بلوغ دوم، بلوغ رواني، تحليل روانكاوانه عشق و آخرين آن‌ها، من امن، روانشناسي رشد ايگو كه در دست چاپ است.

قیمت محصول:

22,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: