مصاحبه باليني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مصاحبه باليني، بدون شك مهمترين كار روانشناسي و مشاوران است. اگر مشاوران و روانشناسان به اين ابزار مجهز نباشند.، در كار خود موفق نخواهد شد. امروزه پژوهش‌ها ثابت كرده است كه روانپزشكان نيز نيازمند اجراي صحيح مصاحبه باليني با كاربرد روش‌ها و فنون مشاوره‌اي و برقراري رابطه حسنه با بيماران خود هستند. مصاحبه باليني نه تنها مستلزم دانش كافي است، بلكه نيازمند فن و هنر است به زعم نويسندگان ، اين كتاب تنها يك كتاب است كه قصد انتقال دانش را دارد، اما چنانچه اسانيد محترم و دانشجويان از ظرافت‌هايي كه در آن به كار رفته است، بهره گيرند، فن و هنر مصاحبه را نيز كسب خواهند نمود.

قیمت محصول:

6,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: