مصاحبه انگيزشي در درمان اعتياد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تاخودش نخواهد نمي‌شود برايش كاري كرد. اين جمله در حوزه درمان سوءمصرف مواد براي همه آشنا است. بعيد است كه از نزديك با پديده اعتياد آشنا باشيد و اين جمله را در مورد يك بيمار مبتلا به سوءمصرف نگفته يا نشنيده باشيد. كساني كه چنين عقيده‌اي درباره ترك مواد دارند از تاليِ فاسد آن ناآگاه هستند. بايد صبر كرد كه معتاد به مرحله عجز برسد و درخواست كمك كند. معناي ضمني اين گفته هم اين است. شايد لازم باشد صبر كنيم كه عوارض سوءمصرف مواد آن‌قدر زياد شود تا معتاد مجبور به پذيرش درمان شود. باعث شگفتي و تأسف است كه چنين نگرشي در ميان افراد يا گروه‌هاي داراي عنوان در حوزه درمان اعتياد غالب است. اين كتاب با تكيه بر رويكرد انگيزشي مقابله با چنين نگرشي را هدف مي‌گيرد.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: