مشكلات نوجوانان (راهنماي والدين براي رفتار با نوجوانان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يكي از مشخصه‌هاي دوران نوجواني تفكر خردمحورانه و مخالف‌جويانه است: ((نه من خودم مي‌دانم چه‌كار كنم. لازم نيست به من بگوييد بايد چه لباسي بپوشم. به من نگوييد موهايم را چه مدلي كوتاه كنم.)) اين مخالفت‌ها به اين دليل ظاهر مي‌شود كه نوجوان مي‌خواهد به والدين و ديگران اعلام كند كه بزرگ شد است.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: