مشتري‌ها چگونه فكر مي‌كنند (بينشي اساسي نسبت به ذهن و ضمير بازار)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب باور نويسنده بر اين است كه در حوزه علوم انساني نيز در عصر كنوني، خلاقيت اصلي آنجايي رخ مي‌دهد كه تلاقي گاه رشته‌هاي مختلف است. بنابراين به سراغ رشته‌هاي متفاوتي مي‌رود، ناب‌ترين و به روزترين اطلاعات آن كه به حوزه بازاريابي مرتبط‌اند را استخراج مي‌كند، با قدرتي مثال زدني آنها را به هم گره مي‌زند، و از اين پيوند، پيامدهايي عملي براي مديران بر مي‌گيرد كه در نوع خود بي‌نظيراند.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: