مشاوره گروهي (مفاهيم و روش‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در فصل اول كتاب تحت عنوان تاريخچه و علل پيدايش مشاوره گروهي به مزاياي مشاوره گروهي و فرصت‌هايي كه گروه در اختيار مراجعان قرار مي‌دهد، انواع گروه‌هاي رشد، محدوديت‌هاي مشاوره گروهي، اركان و مولفه‌هاي اصلي تسهيل گروهي، تاريخ‌چه مشاوره گروهي و وقايع سال‌شمار آن، مقايسه گروه‌هاي مشاوره‌اي، راهنمايي و روان‌درماني، عوامل درماني گروهي، و نيز رويكردهاي نظري اصلي مثل رويكردهاي شخص محور، گشتالتي، آدلري، تحليل تبادلي، و درمان عقلاني، هيجاني مورد بحث قرار گرفته است.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: