مشاوره و روان‌درماني (روان‌درماني روان‌پويشي هنر گوش دادن)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر كه انعطاف پذيري را آموزش مي‌دهد،‌براي پرورش مهارت‌هاي اساسي درمانگري روان تحليل‌گري طراحي و تدوين شده است. يكي از اين مهارت‌هاي اساسي، گوش فرادهي است، البته روان‌پويشي همانند چتري است كه استراتژي‌هاي شنيداري زيادي را در بر دارد و چهار شيوه آن از همه مهمتر مي‌باشد، يعني گوش دادن در جهت پي‌بردن به تعارض‌ها، گوش دادن در جهت پي‌بردن به ارتباطات ناهشيار و گوش دادن در جهت پي بردن به دفاع‌ها كه خوانندگان مي‌آموزند چگونه با فعال گوش دادن و تمرين كردن،‌ به انتقال، تعارض، و انواع پي ببرند.اين كتاب به بررسي اين موارد مي‌پردازد.

قیمت محصول:

4,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: