مشاوره مدرسه (توصيف 1 الگوي ممتاز و جديد براي مشاوران مدارس)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب حاوي الگويي است كه ما پس از انجام يك سري مطالعات طولي بر روي يك مشاور مدرسه، آن را تدوين كرديم. اين كتاب حاوي الگويي عملي در مشاوره است كه بر روي كلوديا ونگستاد تمركز دارد. روابط گسترده ما با وي، و اصولي كه از طريق كاوش در بطن مدرسه وي استنباط كرديم ....

قیمت محصول:

47,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: