مشاوره در مدرسه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در كتاب "مشاوره در مدرسه" ابتدا مشاوره و روان‌درماني در مدارس، تاريخچه مختصري از مشاوره در مدارس و اهداف كتاب مورد بحث قرار گرفته‌است. پس از آن خواننده با طرز فكر مشاوران سنتي و مشاوران سيستمي كه در مدارس كار مي‌كنند و همچنين با نظريه مشاور راه‌حل محور در مدرسه آشنا مي‌شود. سپس اهداف و ساختار جلسه مشاوره و مهارت‌هاي اساسي مشاوره (رابطه حسنه، همدلي، خلوص، توجه مثبت بدون قيدوشرط) و راهبردهايي براي تسهيل تغيير از جمله فنون شناختي- رفتاري (شناسايي افكار منفي، كنترل فكر، توقف فكر، حواس‌پرتي، آرام‌سازي، تصويرسازي‌ذهني) ارائه مي‌شود. در فصول بعدي خواننده از مداخله‌هاي مشاوره‌اي كوتاه مدت، مسايل كانوني و رازداري در مشاوره، مساله داغ ديدگي آسيب‌زا و روش‌هاي مواجهه با آن آگاه مي‌شويد و در فصل آخر به نقش و جايگاه مشاور‌ مدرسه و ارزيابي مشاوره در بافت مدرسه اختصاص يافته‌است.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: