مشاوره با والدين كودكان پرخاشگر (به انضمام برقراري رابطه انساني با كودكان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مولفان كتاب حاضر، پس از تبيين علت شناسي پرخاشگري توضيح مي‌دهند كه كودكان خردسال (پيش‌دبستاني) چه موقع و چرا پرخاشگري مي‌كنند. در اين كتاب علاوه بر توضيح ادراك مادر از كودك و شيوه برقراري رابطه با او، بر سبك فرزندپروري، تجربيات دوران كودكي والين و تعامل والدين - كودك، تأكيد شده‌است. نويسندگان كوشيده‌اند تا ضمن معرفي راهبردها و روش‌هاي درماني و ذكر مورد باليني، با دقت عالمانه، رفتار والدين كودكان پرخاشگر و نكات ظريف و راهگشا را تحليل و مطرح كنند.

قیمت محصول:

5,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: