مشاوره با معتادان (رويكردي انفرادي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مشاوره با معتادان: رويكردي منحصر به شخص، بر اين پيش‌فرض مبتني است كه معتادان و خانواده‌هايشان گروه‌هاي ناهمگني هستند كه بايد از منظري منحصر به شخص درمان شوند. مراجعاني كه به سوء‌مصرف موارد مي‌پردازند، در الگوهاي رفتاري‌شان، در تاثيرپذيري جسماني‌شان از مواد، در عواقب مصرف الكل يا ديگر موار در زندگي‌شان، در شخصيت‌شان، در محيط اجتماعي‌شان، در جنس‌شان، در فرهنگ‌شان، و در انبوهي از متغيرهاي ديگر با هم تفاوت دارند. بر همين اساس، توجه خود را معطوف به استفاده از راهبردهاي مشاوره‌اي مي‌كنيم كه با اهداف و نيازهاي فرد مراجع تناسب داشته باشد.

قیمت محصول:

66,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: