مسير استادان (دانش سورات شابد يوگا يوگاي مسموع جريان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب دكتر جانسون از چند جهت، غيرعادي است. اين كتاب را شخصي در غرب نوشته كه زندگي ثروتمند و متولي داشته و سپس با تعاليم عرفاني شرق آشنا شده‌ است. بنابراين او در اين جايگاه با كساني كه پيش ‌زمينه‌ي يكساني دارند، به راحتي ارتباط برقرار مي‌كند. شايد اين اولين اثر مدرن براي ثبت تعاليم محرمانه‌ي استادان شرقي است كه اين چنين روشن و وسيع نوشته‌ شده و با ساده‌ترين كلمات، فلسفه‌ي جاوداني را توصيف مي‌كند كه به ما مي‌گويد چگونه وجود اعظم را از طريق شناخت خود مي‌توان درك كرد. حتي مهم‌تر اينكه، كتاب با راهنمايي شخصي معنوي با رتبه‌اي بالاتر، يعني يك استاد كامل نوشته‌ شده كه خود شاهد اين حقايق معنوي بوده‌است.

قیمت محصول:

120,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: