مسائل نوجوانان و جوانان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در حال حاضر درصد زيادي از جامعه را نوجوانان و جوانان تشكيل مي‌دهند و نقش موثري در سازندگي آن ايفا مي‌كنند. از اين‌رو توجه به سلامت رواني و هيجاني نوجوانان و جوانان و شناسايي به موقع مشكلات آنان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. امروزه مشكلات و در نتيجه تربيت اين گروه پيچيده و در بسياري از موارد دشوارتر از گذشته است. افزايش ارتباطات نوجوانان با همسالان، اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي و كمرنگ شدن پيوندهاي ارتباطي با والدين موجب بروز مشكل در فرآيند رشد آنان شده است. مدارس نيز كمتر با نيازهاي نوجوانان تطابق دارند و خود سبب ايجاد مسئله مي‌شوند. در انتهاي دوره نوجواني، نوجوانان با چالش شكل‌گيري هويت روبرو مي‌شوند كه عدم كسب هويت موفق مشكلاتي را براي آنان به وجود مي‌آورد و سبب گم كردن ارزش‌ها و اهداف زندگي آنان مي‌شود. نتيجه اين سردرگمي بروز بحران‌ها و كشمكش‌هاي مكرر در زندگي مشترك جوانان و در نهايت تجربه شكست در ازدواج است. شناخت زودهنگام مشكلات اين گروه و آگاهي از راهكارهاي مقابله با آن بسيار ضروري است. اين كتاب نمونه‌هايي از مسائل نوجوانان و جوانان از جمله ارتباطات، مدرسه، افسردگي، پرخاشگري و خشونت، اضطراب، اعتياد، هويت و ازدواج را مطرح مي‌كند و به طرح راهكارهاي مربوطه مي‌پردازد.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: