مرزهاي آگاهي (شكل‌گيري زمان و واقعيت در عملكرد مغز)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب بحثي طولاني در اين زمينه است كه مفهوم ((آگاهي)) چيست. يك فرض اساسي اين است كه ما از طريق تجربه زماني خود به فهم آگاهي دست پيدا مي‌كنيم. در اينجا، اين كتاب به طور اساسي با بسياري از كتاب‌هاي ديگر كه اخيرا در مورد آگاهي منتشر شده‌اند فرق دارد. جالب است كه ببنيم كه اين موضوع توجه دانشمندان رشته‌هاي مختلف و متخصصان مغز و روانشناسان و نيز فلاسفه را تا چه حد به خود جلب كرده است.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: