مرزهايي براي كودكان (تعيين حدود براي فرزند كله‌شق و لجباز)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب اطلاعاتي برايتان فراهم مي‌كند و ابزار هايي زا كه نياز داريد در اختيار شما قرار مي‌دهد تا به وسيلة آن‌ها كودك كله‌شق و لجباز خود را درك كنيد، رفتارهاي نادرست او را بشناسيد و آن را متوقف سازيد در اين كتاب از جمله مباحثي كه خواهيد آموخت عبارتند از: درك كردن و مهرباني نسبت به كودك بدون تسليم شدن به او! بدون تهديد، فرزندانتان را به اطاعت وا داريد! دعواها و كشمكش‌هاي روزانه را از زندگي خود حذف كنيد! پيام‌هاي روشن و محكم به فرزندتان بدهيد و به او احترام بگذاريد! وبسياري مطالب جالب ديگر!

قیمت محصول:

37,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: