مرد مرد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

قهرمان كيست؟ از بهشت رانده شده‌اي است كه عزم بازگشت به بهشت دارد. اين كتاب دست آورد 10 سال كار بلاي با مردان در طي جلسه‌ها و همايش‌هايي است كه او به آنها كمك مي‌كرد تا معناي ژرف رشادت و مردانگي را دوباره كشف كنند. معنايي كه وراي عقايد و باورهاي سطحي جامعه امروزي آنها است. بلاي با استفاده از داستان‌هاي كهن، تصاويري از توانمردي و مردانگي سرزنده كه هم حامي است و هم تعادل احساسي و رواني را نشان مي‌دهد، براي ما ترسيم مي‌كند. روشي همچون مولوي در مثنوي معنويش كه با استفاده كردن از داستان‌هاي عاميانه سعي در آشكار كردن عمق معنويت مي‌نمايد.

قیمت محصول:

69,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: