مردان ويفري و زنان اسپاگتي درك و لذت بردن از تفاوت‌ها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زندگي در نظر مردان مانند ويفري است كه از قسمت‌هاي كوچك تشكيل شده است. آنها زندگي را همانند مربع‌هاي كوچك ويفر در نظر گرفته و در طي رويدادهاي زندگي از مربعي به مربع ديگر مي‌روند. آنها وارد يك مربع يا همان بخشي كوچك زندگي شده، يك مشكل و نه بيشتر را مورد ارزيابي قرار داده و سپس راه‌حلي براي آن ارائه مي‌كنند.از سوي ديگر زندگي در نظر زنان مانند بشقابي پر از اسپاگتي است. هر موضوع و مسئله در زندگي براي زنان مانند رشته‌اي از اسپاگتي در بشقاب است كه به رشته هاي ديگر متصل است. از اين‌رو زنان ترجيح مي‌دهند در آن واحد چندين مسئله را در ذهن خود پردازش كنند و انجام چندين كار در لحظه براي زنان امري معمول و عادي است.

قیمت محصول:

73,900 تومان


نظرات شما: