مدير 1 دقيقه‌اي و گفتگو با مدير 1 دقيقه‌اي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خواه گردانندة يك شركت بزرگ چند مليتي باشيد يا سرپرست يك خانواده در روستا، خواندن كتاب «مدير يك دقيقه‌اي» تحول و تفاوتي بزرگ در زندگي شما ايجاد خواهد كرد. اين كتاب كاربرد سه فن ساده و عملي را به شما مي‌آموزد تا توان باروري و توليد خود را افزايش دهيد، وقت بيشتري در اختيار داشته باشيد و از كار و حرفة خود، خانوادة خود و «خود» بهترين بهره را به دست آوريد. كتاب «گفتگو با مدير يك دقيقه‌اي» كه مكمل كتاب مدير يك دقيقه‌اي است، سه رمز تعيين هدف يك دقيقه‌اي، تمجيد يك دقيقه‌اي و توبيخ يك دقيقه‌اي را با الگوهاي واقعي زندگاني افراد پيوند مي‌دهد، بنابراين مي‌توانيد بي‌درنگ آنها را در زندگي خود به كار گيريد.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: