مدير اثربخش


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مديران اثربخش بر ايفاي سهم و نقش بيروني كار نظر دارند. آنها تلاش خود را معطوف به بازده و نتيجه كار مي‌كنند، نه به كار. مديران اثربخش مي‌دانند وقتشان صرف چه كارهايي مي‌شود. آنها به طور نظام‌مند در مديريت كردن پاره‌وقت‌هاي خود مي‌كوشند. مديران اثربخش، بنا را بر توانمندي‌ها مي‌گذارند. يعني بر آنچه مي‌توانند بكنند. آنها كار را با آنچه نمي‌توانند بكنند، شروع نمي‌كنند. مديريتي كه در منصب جديد باز هم همان كارهايي را بكند كه در گذشته مي‌كرده و با موفقيت همراه بوده، محكوم به شكست است. مديران اثربخش، پيوسته از همكارانشان مي‌پرسند: از من انتظار داريد چه كمكي به شما بكنم تا بتوانيد نقش خود را در خدمت به سازمان درست انجام دهيد و ...

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: