مديريت نگرش (آنچه هر رهبر مدير بايد بداند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب اهميت داشتن يك نگرش مثبت و خوب را براي كسب موفقيت‌هاي فردي و سازماني شرح مي‌دهد. نويسنده اعتقاد دارد كه نگرش و ديدگاه انسان‌ها در زندگاني آنها اثر عميق دارد. مدير و رهبر يك سازمان نمي‌تواند در كار خود آرزوي موفقيت داشته باشد مگر آنكه به نگرش و طرز فكر كاركنان سازمان خود توجه كند.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: