مديريت مراكز پيش دبستاني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بسياري از مديران مراكز پيش‌دبستاني داراي آموزش‌هاي حرفه‌اي بسيار كمي در اين زمينه‌اند. با در نظر داشتن معدود افرادي كه داراي درجات علمي دانشگاهي درخصوص كودكان پيش‌دبستاني هستند، بسياري از آن‌ها آموزش در اين زمينه نداشته و با طرز اداره اين مراكز آشنايي ندارند. معدود مديران مراكز پيش‌دبستاني و آموزش اوليه وجود دارند كه آموزش منظمي را در زمينه‌هاي شغلي و علمي آموزش پيش‌دبستاني دريافت كرده باشند. آنچه در مراكز پيش‌دبستاني مي‌گذرد، بايد نموداري از كوشش‌هاي افراد آگاه، جستجوگر، دلسوز و عاشق كودكان باشد. از آنجا كه مطالب مورد طرز اداره مراكز در جامعه ما آشكار نگرديده است، اين كتاب تلاشي در اين جهت را ارائه مي‌‌دهد. مطالب مورد بحث، كوششي در جهت روشن كردن بدفهمي‌ها و نادرستي‌ها است.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: