مديريت فروش (تيم فروش كارآمد تشكيل دهيد و به سطح فروش دلخواه برسيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نقش اول مدير فروش خلق كردن فروشي است كه براي بقاي شركت ضرورت دارد. مدير فروش از طريق كاركنان فروش به اين مهم مي‌رسد. يكي از مهم‌ترين كارهاي شما تعيين كردن سطح فروش روزانه، هفتگي، ماهانه، فصلي و سالانه است. اين‌ها را به عنوان هدف معين كنيد و بعد روي آنها برگرديد تا به امروز برسيد. ببينيد چه مي‌توانيد بكنيد تا به اين هدف‌ها جامه عمل بپوشانيد. براي رسيدن به سهميه‌هاي فروش مشخص شده بايد برنامه‌ريزي كنيد، كاركنان‌تان را سازمان‌دهي كنيد و منابع و بودجه را مشخص سازيد و اقدامات تبليغاتي لازم را به عمل آوريد. بايد برنامه رفتن از جايي كه هستيد و رسيدن به جايي را كه مي‌خواهيد برسيد مشخص سازيد. هر چه برنامه‌ريز بهتري باشيد به موفقيت بيشتري دست پيدا مي‌كنيد.

قیمت محصول:

32,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: