مديريت عمومي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

امروزه مديريت به عنوان كار و يا حرفه‌اي تلقي مي‌شود كه اشتغال بدان مستلزم پيش‌آمادگي و آموزش است. از اين رو، ملاحظه مي‌شود كه شمار چشمگيري از مديران شاغل در سازمان‌ها، به طرق مختلف به كسب دانش علمي و نظري مديريت و يادگيري فنون و مهارت‌هاي عملي آن مي‌پردازند و همه ساله عده كثيري دانشجو جذب رشته‌هاي مختلف مديريت در دانشگاه‌ها مي‌شوند. كتاب حاضر براي استفاده در درس‌هاي مقدماتي مديريت در رشته‌هاي مختلف دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي، به ويژه، براي تدريس 2 واحد درس ‹‹مديريت عمومي›› رشته مديريت آموزشي تاليف شده است. هدف اصلي كتاب فراهم‌سازي مجموعه‌اي از دانش عمومي مديريت براي استفاده كساني كه براي نخستين بار مي‌خواهند درباره مديريت مطالعه كنند.

قیمت محصول:

32,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: