مديريت عمومي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب مديريت عمومي كه نخستين‌بار در اسفند 1367 منتشر شد، حاصل عمري پژوهش و تدريس دكتر سيدمهدي الواني، چهره ماندگار دانش مديريت ايران است. كتاب مديريت عمومي در اين مدت 6 بار مورد تجديدنظر قرار گرفته و حسب ضرورت فصولي به آن افزوده و يا مطلبي از آن حذف شده است. در اين چاپ كه سومين ويرايش اساسي كتاب است ضمن اصلاح و تنقيح كليه فصل‌ها مباحث جديدي بر فصول برنامه‌ريزي استراژيك، كنترل و سازماندهي افزوده شده طي ضميمه اي ديدگاه‌هاي پست‌مدرنيسم در مديريت نيز مورد بحث قرار گرفته است.

قیمت محصول:

56,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: