مديريت زمان (مديريت زمان 2014)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

احساس ناتواني در كنترل زمان منبع اصلي اضطراب، آشفتگي و افسردگي است. هر چه بهتر بتوانيد رويدادهاي زندگي شخصي و كاري خود را سازماندهي و كنترل كنيد، حس بهتر و انرژي بيشتري خواهيد يافت، راحت‌تر مي‌خوابيد و كارهاي بيشتري را به اتمام خواهيد رساند. شما مي‌توانيد با استفاده از روش‌هاي ارائه شده در اين كتاب، هرروز دو ساعت وقت اضافي به‌دست آوريد و عملكرد خود را دو برابر كنيد، تا زماني كه چهار اصل بازدهي- خواستن، قاطعيت، اراده، نظم و ترتيب - را در دستور كار داشته باشيد.

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: