مديريت زمان وقت‌شناسي و هدف‌مندي (حكايت مديران بي‌خيال)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فرازهايي از كتاب: - بايد بدانيم چه كاري را چه وقت انجام دهيم. - چشم‌انداز خوب، چشم‌اندازي است كه ريشه در گذشته دارد اما نگاهش به آينده است. - مديران وقت‌شناس و هدف‌مند مي‌دانند كيستند، به كجا مي‌روند و چه چيزي آنها را در اين سفر رهنمون است. - مديران وقت‌شناس و هدف‌مند به اتكاي دلايل موجه و درست، به همراهي افرادي شايسته، در زماني دقيق و مناسب به قصد رسيدن هدفي صحيح سفرهاي فوق‌العاده خود را آغاز مي‌كنند. - كارمندان عالي‌مقام بايد دو امتياز داشته باشند: منش خوب، كار خوب. - آدم‌هاي بي‌خيال، چه قبول داشته باشند و چه نداشته‌ باشند، براي خودشان و ديگران تنش ايجاد مي‌كنند. - سه اصل انسان‌هاي وقت‌شناس و هدف‌مند: اولويت‌بندي، درستي كار و تعهد يا تقليد به كار.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: