مديريت راهبردي در رسانه از نظريه تا اجرا


:ویژگی‌های محصول


شرح:

صنعت رسانه به‌طور بنيادين و با سرعت در حال تغيير است و اين امر چالش مهمي براي مديران، محققان و حتي تدوين‌كنندگان و مجريان دوره‌هاي دانشگاهي ايجاد كرده است. در اين كتاب تلاش شده تا رهنمودهايي در اين زمينه از طريق مختلف ارائه شود. در ابتدا مرزهاي صنعت رسانه، تاريخ‌چه دقيق آن و الگوهاي كسب و كار به تصوير كشيده مي‌شود و سپس، زمنيه‌هاي مشترك راهبردي و چالش‌هاي پيش روي، تشريح ابعاد ويژه سازمان‌هاي رسانه‌اي را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در نهايت، اين كتاب مروري بر حوزه مديريت رسانه و مجموعه وسيعي از نظريات مديريت راهبردي داشته و تعدادي از رويكردهاي پژوهشي آتي را معرفي مي‌نمايد. نويسنده با توجه به پيچيدگي صنعت رسانه، گستردگي و ماهيت چند بعدي آن، تلاش كرده تا از دو بعد، محيط اين صنعت را تشريح كند. از بعد صنعت رسانه، علاوه بر توضيح پيشرفت‌ها، آنها را تفسير و ديدگاه‌هاي مرتبط را ارايه مي‌كند، و از بعد نظريه راهبردي، وراي توصيف مفاهيم و ابزارها، ارتباط آنها را از طريق كاربرد در حوزه مديريت رسانه شرح مي‌دهد.

قیمت محصول:

68,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: