مديريت خشم (چگونه خشم يا عصبانيت خود را مديريت كنيم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

با نگاهي به خودمان و اطراف‌مان، مي‌بينيم كه در طول يك روز معمولي كسي نيست كه خشم را در چارچوب زندگي اجتماعي تجربه نكند. ارتباط با ديگران چه در قالب دوستي، ازدواج، خانواده، چه در محيط‌هاي شغلي، يا آموزشي مثل مدرسه و دانشگاه معمولا توام با احساساتي مثل خشم و ديگر هيجان‌هاست. تمام ارتباط‌هايي از اين دست مي توانند زمينه رشد و بالندگي ما را ايجاد كنند...

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: