مديريت تغيير (10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب به شما كمك مي‌كند: ـ در هشت مرحله بحراني، تغيير را رهبري كنيد. ـ احساس ضرورت و فوريت را به وجود آوريد. ـ بر عادت به وضع موجود غلبه كنيد. ـ تعهد را ايجاد و سازماندهي كنيد. ـ از درد تغيير بكاهيد. ـ منابع را متمركز كنيد. ـ زماني كه كسب و كار رونق دارد، براي ايجاد تغيير، انگيزه به وجود آوريد.

قیمت محصول:

38,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: