مديريت بر خود (ارزش‌هايتان را زندگي كنيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

قهرمانان آناني هستند كه مي‌دانند كيستند. اين كتاب شما را ياري خواهد كرد تا دريابيد به راستي كيستيد. موجودي منحصر به فرد و آميزه‌اي از استعداد‌هاي بالقوه، خلقيات، توانايي‌ها، ضعف‌ها، احساسات و امكانات. زماني كه شما بالاخره تصميم گرفتيد تا سكان‌دار زندگي خود باشيد، تا آنچه را برايتان واقعا اهميت دارد بشناسيد، تا برنامه و جهتي را تعيين كنيد كه روشن كند دقيقا به كجا و چگونه مي‌رويد، آن‌گاه شما نيز از همان احساس آرامشي سخن خواهيد گفت كه چرچيل در تاريك‌ترين ساعات تاريخ انگلستان از آن ياد كرده است.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: